ഫോട്ടോ സ്റ്റോറി !

നീണ്ട 6 മാസത്തിനുശേഷം അതായത് കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ 188 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ആഗ്രയിലെ താജ്‌മഹൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളിൽക്കടക്കാൻ…

എസ്.പി. ബാലസുബ്രമണ്യത്തിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ നവയുഗം കലാവേദി അനുശോചിച്ചു.

ദമ്മാം: ഹൃദയത്തിൽ കുളിർമഴയും സമാധാനവും നിറയ്ക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങൾ തലമുറകൾക്ക് സമ്മാനിച്ച അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ എസ്.പി ബാലസുബ്രമണ്യത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ നവയുഗം കലാവേദി…