അത് മയിൽ കറിയല്ല, ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറയുടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ട്വിസ്റ്റ്

ഷാർജ:വ്ളോഗർ ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറയുടെ മയിൽക്കറി വിവാദങ്ങൾ ഇനി വേണ്ട. എല്ലാ വിവാദങ്ങൾക്കും വിടയിട്ട് ഫിറോസിൻറെ പുതിയ വീഡിയോ എത്തി. മയിലിനെ വാങ്ങിക്കാൻ…